Stanje zalihe novih Harley-Davidson<sup>®</sup> motocikala